Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τις Ομοσπονδίες της Ευρώπης (SI/E ), της Αμερικής ( SI/A), της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας ( SIGBI ) και του Νοτιοδυτικού Ειρηνικού ( SISWP ), είναι μία  παγκόσμια οργάνωση εθελοντριών, οι οποίες δουλεύουν μαζί για να βελτιώσουν τις ζωές των γυναικών και των κοριτσιών. Το δίκτυό μας, που απαριθμεί περίπου 90.000 μέλη σε 130 χώρες και περιοχές δραστηριοποιείται σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για να εκπαιδεύσει, ενδυναμώσει και να δημιουργήσει ευκαιρίες για τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Οι δράσεις που  πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο επικεντρώνονται σε θέματα όπως η Βία Κατά των Γυναικών, Κανόνες Ασφαλών Συνθηκών Υγιεινής,  Ανθρώπινη Διακίνηση ( trafficking ), Εκπαίδευση, Ηγεσία-ο,τιδήποτε επηρεάζει τις ζωές των γυναικών και των κοριτσιών. 

 

Αξίες 

 • Ανθρώπινα δικαιώματα για όλους
 • Προώθηση των γυναικείων δυνατοτήτων
 • Ακεραιότητα και δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 • Εθελοντισμός, φιλία

 

Στόχοι

 • Εξάλειψη της φτώχιας και της διάκρισης λόγω φύλου με την εξασφάλιση των πλήρων κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων των γυναικών 
 • Τέλος στη διακίνηση ( trafficking ) ανθρώπων και όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
 • Εξασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για τις γυναίκες και τα κορίτσια 
 • Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό, υγιεινή και βασικούς πόρους διατροφής 
 • Καταστολή των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής και ένταξη της βιωσιμότητας στις προσωπικές επιλογές και τις κυβερνητικές πολιτικές και προγράμματα 
 • Αντιμετώπιση των αναγκών των γυναικών και κοριτσιών κατά τη διάρκεια και μετά τις ένοπλές συγκρούσεις και τις φυσικές καταστροφές 
 • Εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
 • Διευκόλυνση της προώθησης των γυναικών σε θέσεις διοίκησης, πολιτικής και θέσεις λήψης αποφάσεων 

 

Facebook

SFbBox by enter-logic-seo.gr